Kế hoạch phát triển cây Mắc ca 2012 – Bộ NN&PTNT

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát và nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Công Tạn đã đến thăm mô hình trồng khảo nghiệm cây mắc ca tại Trạm Kênh Ki Na, Ba Vì, Hà Nội của Trung tâm chuyển giao kỹ thuật nông lâm nghiệp Đá Chông.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, cây mắc ca là loài cây giàu dinh dưỡng, có giá trị kinh tế cao; sau 8 năm trồng khảo nghiệm tại các vùng trong nước cho thấy cây có nhiều triển vọng và thích hợp với các tỉnh miền núi của Việt Nam, đặc biệt là tại vùng cao Tây Nguyên và các vùng thấp và cao ở Tây Bắc.

Tuy nhiên, hiện nay việc trồng cây mắc ca vẫn mang tính tự phát; vì vậy để phát triển trồng cây mắc ca và tránh được rủi ro cho người dân và doanh nghiệp,

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện những việc sau:

– Trong quý III năm 2011, các đơn vị liên quan tổng hợp các kết quả nghiên cứu, trồng khảo nghiệm tại các Viện, Trường, các Trung tâm và doanh nghiệp, ý kiến của các nhà khoa học trình Bộ xem xét đưa cây cây mắc ca là cây đa mục đích vào danh mục cây trồng nông, lâm nghiệp trồng trên đất quy hoạch lâm nghiệp và nông nghiệp. Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị trồng khảo nghiệm và ý kiến tư vấn của các nhà khoa học, Tổng Cục Lâm nghiệp có trách nhiệm trình Bộ công nhận các giống tiến bộ kỹ thuật để khuyến cáo người dân sử dụng, chủ trì thực hiện quản lý Nhà nước về giống cây mắc ca.

– Trong năm 2011, 2012 chỉ đạo xây dựng quy hoạch phát triển cây mắc ca cho 2 vùng Tây Bắc và Tây Nguyên; xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn trồng cây mắc ca; rà soát các cơ chế, chính sách để sửa đổi, bổ sung cho phép trồng cây mắc ca trên đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ và hỗ trợ trồng phân tán.

– Tiếp tục nghiên cứu và trồng khảo nghiệm các dòng mắc ca tại các vùng sinh thái khác nhau để chọn tạo được các dòng thích hợp.