Văn bản

2039/QĐ-BNN-TCLN công nhận giống mắc ca tiến bộ

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN —– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2039/QĐ-BNN-TCLN Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2011   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN GIỐNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG

XEM THÊM
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN GIỐNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN GIỐNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN —– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2039/QĐ-BNN-TCLN Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2011   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN GIỐNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN

XEM THÊM
Nghị định 210/2013/NĐ-CP – Hỗ trợ Doanh nghiệp trồng cây Mắc ca

Nghị định 210/2013/NĐ-CP – Hỗ trợ Doanh nghiệp trồng cây Mắc ca

Chính phủ ban hành Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư bổ sung của Nhà nước dành cho các doanh nghiệp đầu

XEM THÊM
Kế hoạch phát triển cây Mắc ca 2012 – Bộ NN&PTNT

Kế hoạch phát triển cây Mắc ca 2012 – Bộ NN&PTNT

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát và nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Công Tạn đã đến thăm mô hình trồng khảo nghiệm cây mắc ca tại Trạm Kênh Ki Na, Ba Vì, Hà Nội của Trung tâm chuyển giao kỹ thuật nông lâm nghiệp Đá Chông. Bộ trưởng Cao

XEM THÊM