Attachment: Hình ảnh vườn mắc ca đầu dòng

Hình ảnh một những cây giống mắc ca mới được ghép tại Vườn ươm Công ty Him Lam Mắc Ca

Tham-vuon-uom-mac-ca-2-.jpg Next item Thông báo tuyển dụng nhân...
Hình ảnh một những cây giống mắc ca mới được ghép tại Vườn ươm Công ty Him Lam Mắc Ca