Bản tin thị trường mắc ca thế giới Tháng 5-2017

Bản tin thị trường mắc ca thế giới

Doanh số mắc ca Úc tại một số thị trường lớn - MAT - 04/2016 đến 03/2017

Doanh số mắc ca Úc tại một số thị trường lớn – MAT – 04/2016 đến 03/2017

Tổng sản lượng mắc ca năm 2016 ổn định mặc dù thời tiết không thuận lợi

Năm 2016, tổng sản lượng mắc ca trên toàn thế giới ước tính đạt 179.998 tấn ( độ ẩm 3,5%), thể hiện mức tăng trưởng khiêm tốn chỉ 1,3 % so với năm trước.

Thời tiết sấu đã làm giảm năng xuất trung bình tại nhiều quốc gia trồng mắc ca hàng đầu trên thế giới, đặc biệt là Nam Phi nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán. Úc, Guatemala và Brazil là ba nước duy nhất có sản lượng sản xuất mắc ca tăng trưởng, mức độ tăng trưởng lần lượt là 8%, 2% và 8%.

Trung Quốc báo cáo sản lượng mắc ca năm 2016 vào khoảng 8.500 tấn (3,5% độ ẩm). Việc thu thập số liệu thống kê chính sác về thị trường này tiếp tục là một yếu tố quan trọng trong việc dự báo ngành mắc ca thế giới.

Dự báo vụ mùa năm 2017, tổng sản lượng sẽ tăng từ 5-8%, tuy nhiên con số này còn phụ thuộc nhiều vào sai số trong việc ước tính ảnh hưởng của hạn hán tại Nam Phi và khả năng của Trung Quốc trong việc gia tăng sản lượng theo lộ trình như trong kế hoạch của họ.

Về nhân mắc ca, tổng sản lượng năm 2016 đạt khoảng 35.000 tấn không đổi so với năm trước.

Doanh số thị trường Úc

Doanh số nhân mắc ca Úc  trong 12 tháng gần đây ( 03/2016 – 03/2017) ổn định với tổng khối lượng trên 10.000 tấn. Trong khi đó doanh số mắc ca nguyên vỏ (NIS) của Úc tăng trưởng mạnh mẽ do nhu cầu lớn từ thị trường Trung Quốc và nguồn cung giảm Nam Phi.

Thị trường trong nước Úc tiếp tục giữ điều đặn và vẫn là thị trường nhân lớn nhất với 31% tổng doanh số bán nhân mắc ca của Úc. Quý 4 hàng năm là quý có nhu cầu mạnh do trước lễ Noel.

Doanh số nhân mắc ca bán sang thị trường Mỹ giảm so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt giảm mạnh trong quý 2 và quý 4. Tuy vậy, quý I năm 2017 doanh số đã tăng trưởng trở lại đạt mức tương đương so với năm trước đó.

Doanh số nhân mắc ca Úc sang Nhật đặc biệt tăng mạnh, tăng 26% so với năm trước (y-o-y), cho dù tổng mắc ca nhập khẩu vào thị trường này chỉ tăng 1% (Thị phần của Úc tăng mạnh tại thị trường Nhật).

Doanh số nhân mắc ca Úc sang Trung Quốc cũng tăng trưởng, thể hiện cơ hội chắc chắn cho việc xuất khẩu thị trường nhân mắc ca ở quốc gia này.

Tại thị trường Đức và thị trường Châu Âu, doanh số nhân mắc ca Úc không đổi. Đáng chú ý là sự sụt giảm lớn trong doanh số nhân mắc ca Nam Phi vào thị trường Châu Âu do thiếu nguồn cung.

Nguồn: Him Lam Mắc Ca dịch từ báo cáo của AMS (Bản gốc)