ĐIỆN BIÊN- LIÊN KẾT TRỒNG CÂY MẮC CA CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG

Quài Cang là một xã miền núi thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Trong 2 năm qua, xã đã thực hiện thành công chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, phát triển bền vững.

Đặc biệt, Quài Cang đã phối hợp với Công ty Cổ phần Macadamia Ðiện Biên tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả trên nương, những nơi đất trống, đồi trọc sang trồng cây mắc ca. Hiện nay, loại cây này đang phát triển tốt, giúp phủ xanh đất trống, đồi trọc. Theo hợp đồng cam kết giữa Công ty Cổ phần Macadamia Ðiện Biên và hộ dân, nông dân góp đất, doanh nghiệp đầu tư cây giống, phân bón, kỹ thuật chăm sóc, công làm cỏ. Theo đó, 1 héc-ta đất được trả 1 triệu đồng/năm, doanh nghiệp sẽ trả trong 5 năm. Khi thu hoạch mắc ca, người dân góp đất được hưởng 15% lợi nhuận sản phẩm. Người dân góp đất được ưu tiên tuyển dụng làm công nhân, hoặc làm thuê theo thời vụ trong việc làm cỏ, bón phân, bảo vệ mắc ca cho công ty. Hơn 1 năm qua, toàn xã trồng được 800 héc-ta mắc ca, tập trung tại các bản: Phủ, Phung, Kệt, Sái, Cá… Bà con tham gia góp đất với doanh nghiệp trồng cây mắc ca góp phần phủ xanh đồi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái lại được chia lợi nhuận khi thu hoạch. Ngoài ra, các hộ gia đình sẽ được chi trả dịch vụ môi trường rừng khi cây mắc ca phát triển cao, có độ che phủ như rừng.

lien ket trong mac ca
Công nhân Công ty Cổ phần Macadimia Điện Biên trồng giặm cây mắc ca tại huyện Tuần Giáo

Mô hình hợp tác đầu tư giữa nhà nông với doanh nghiệp nhằm chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng mắc ca bước đầu đã thu được kết quả tốt. Vì vậy, hiện Quài Cang đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con học cách làm hay, mô hình mới hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần giảm nghèo bền vững.

Nguồn: Mai Anh – báo công thương