Hỗ trợ 1.000 cây mắc-ca giống cho huyện Nậm Pồ

Hỗ trợ 1.000 cây mắc-ca giống cho huyện Nậm Pồ

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh tỉnh Điện Biên và Hiệp hội mắc-ca Việt Nam vừa tổ chức trao 1.000 cây mắc-ca giống cho huyện nghèo Nậm Pồ.

Bàn giao cây mắc-ca giống cho huyện Nậm Pồ.

Ngay khi tiếp nhận cây mắc-ca giống, Trạm Khuyến nông – Khuyến ngư huyện Nậm Pồ đã huy động người dân xã Nà Hỳ cùng trồng cây trong cơ sở khuyến nông của Trạm tại xã Nà Hỳ và vườn đồi của một số hộ dân lân cận.

Dự kiến, sau khoảng ba năm trồng, Trạm Khuyến nông – Khuyến ngư sẽ tổ chức đánh giá tốc độ sinh trưởng, sự phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của cây để báo cáo UBND huyện Nậm Pồ xem xét trồng đại trà cây mắc-ca trên địa bàn.

Tin và ảnh: LÊ LAN

Nguồn:http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37944202-ho-tro-1-000-cay-mac-ca-giong-cho-huyen-nam-po.html